กิจกรรม 001 Valentine Day

posted on 23 Jan 2012 11:48 by dojincitycollege
เนื่องด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ คือ วันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคู่รัก
 
และเป็นกิจกรรม ที่ไม่บังคับว่าต้องทำแต่ประการใดทั้งสิ้น
 
ทางเราจึงแจ้งประกาศกิจกรรมดังนี้ !!
 
หากท่านใดต้องการลง 4 koma ที่เกี่ยวเนื่องกับวันแห่งความรักนี้
 
ขอให้ท่านพิมพ์ข้อความระบุ ในช่องพาเนลชื่อตอนโดยวงเล็บไว้ด้านหลังชื่อตอนว่า (VD)
 
โดยกิจกรรมนี้ส่งผลงานตามกำหนดวันดังนี้
 
กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
 
กลุ่มที่ 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
 
 
จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ด้วยความเคารพผู้รั่วทุกคน
 
Directer

Comment

Comment:

Tweet